แผนกวิจัยทางการตลาด


รับผิดชอบด้านการให้ความกระจ่างเกี่ยวกับค่านิยมของเราต่อลูกค้าในอนาคต/หุ้นส่วน และรูปลักษณ์ของการผลิต/การบริการ รวมถึงวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าต่อเป้าหมายของการพัฒนาการแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นความพึงพอใจในเป้าหมายของแต่ละบุคคลและองค์กรต่างๆเช่นกัน


แผนกขายและการพัฒนา

บริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ผู้ลงทุนและหุ้นส่วนในทุกด้าน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นตลอดความสัมพันธ์นั้น แผนกพัฒนาธุรกิจต้องมองหาโอกาสใหม่ในการพัฒนา การวิเคราะห์สัญญาซื้อขายไฟฟ้า หรือแผนงานสร้างแรงจูงใจ และแผนการจัดหาเงินทุนกับสถาบันเครดิตรายใหญ่และธนาคารเพื่อการพัฒนา เช่น ไอเอฟซี และ อีบีดีอาร์ อย่างสม่ำเสมอ

แผนกเทคนิค


ควบคุมดูแลด้านเทคนิคของโครงการตั้งแต่เริ่มหาข้อมูลจนถึงการทดสอบการใช้งานระบบ โดยทำงานร่วมกับฝ่ายขาย ฝ่ายพัฒนา ฝ่ายจัดซื้อและขนส่ง และใช้นักออกแบบที่มีคุณภาพทั้งภายในและภายนอก


แผนกจัดซื้อและขนส่ง


คัดสรรส่วนประกอบแต่ละชิ้นทั้งหมด โดยทำงานร่วมกับผู้จัดหาที่ผ่านการรับรองและผู้ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศชั้นนำเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นการผสานคุณภาพ ความน่าเชื่อถือและค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างดีที่สุด เพื่อรับรองว่าทั้งระบบมีคุณภาพสูงและมีความน่าเชื่อถือ


แผนกบริหารงานทั่วไป

รับผิดชอบเรื่องทั่วไปทั้งหมด ขั้นตอนการบริหารและการอนุญาต รวมถึงงานต่างๆเกี่ยวกับสถาบัน

แผนกบำรุงรักษา


รับประกันการดำเนินงานและบริหารจัดการตลอดอายุการทำงานของระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

ความน่าเชื่อถือและการหาเงินสนับสนุน


ความมั่นคงทางการเงินและความน่าเชื่อถือ รวมถึงความสัมพันธ์กับสถาบันเครดิตหลักและธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ง ทำให้เอ็นเนอร์เรย์เป็นหุ้นส่วนที่มีความเพียบพร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในเซลล์แสงอาทิตย์โดยไม่มีข้อกังวลต่างๆ

ประสบการณ์จากทั่วโลกรวมทั้งความรู้ในระดับท้องถิ่น


เรามีโครงสร้างอยู่ทั่วโลกทั้ง 5 ทวีปที่ทำงานด้วยความเข้าใจความต้องการของท้องถิ่นนั้นๆ โดยร่วมมือกับสถาบันท้องถิ่นและช่างเทคนิค ได้ทำการวิจัยและเสนอแนวทางใหม่ ให้โอกาสและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ลูกค้าจากทีมงานท้องถิ่นโดยเฉพาะ
สำนักงานของเรา >

บันทึกการทำงานและทักษะในการทำงานที่มั่นคง


เราเติบโตอย่างต่อเนื่องและได้รับประสบการณ์จากการทำงานในด้านนี้ จากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นทำให้มั่นใจว่าทักษะและคุณภาพของเราอยู่ในระดับสูงที่สุด

ความร่วมมือทางด้านเทคนิค


สัญญาที่ทำกับผู้ผลิตระหว่างประเทศหลักที่มีความมั่นคงและยั่งยืน ทำให้เราได้รับข้อตกลงทางสัญญาเป็นอย่างดีและจัดหาส่วนประกอบของเซลล์แสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง ทีมงานได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์อย่างพิถีพิถันเพื่อให้ระบบมีคุณภาพสูงสุด

ผู้จัดหาชั้นนำ >
ผลงานของลูกค้าต่างประเทศ


เราได้สร้างความสัมพันธ์เป็นอย่างดีกับลูกค้าต่างประเทศที่ยอมรับและชื่นชมทักษะและความเชี่ยวชาญของเอ็นเนอร์เรย์
ลูกค้าชั้นนำ >

การรับประกัน


เพื่อเป็นการปกป้องทั้งโครงการ เราจึงสร้างและบริหารระบบเซลล์แสงอาทิตย์โดยคำนึงถึงกฎระเบียบของกฎหมาย (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานที่ปฏิบัติงาน) ลดความเสี่ยงด้วยการทำกรมธรรม์ประกันภัยอย่างเหมาะสมโดยให้มีความคุ้มครองสูงกับบริษัทประกันรายใหญ่

Search