มีความมั่นคงกว่า 130 ปี

ค่านิยมของเราถือเป็นพื้นฐานของกลุ่มบริษัทแมคคาเฟอร์รี่ เป็นหลักเบื้องต้นที่ใช้เป็น
แนวทางในการตัดสินใจของบริษัทจะเห็นได้จากผลงานของเราซึ่งบอกได้ว่าเราคือใครและนำเสนออะไรความซื่อตรงและความเอาใจใส่

โปร่งใส เอาใจใส่ต่อสภาพแวดล้อมที่ทำงาน รวมถึงความน่าเชื่อถือทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและพนักงานของเราความเป็นเลิศและนวัตกรรม

ของเราเน้นการปรับปรุงผลที่ได้รับ รวมถึงการบริการและความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ทำ ให้ธุรกิจล้ำหน้าอยู่ในระดับโลกเสมอ สำหรับเรา การทำให้ดียังไม่เพียงพอ เราต้องทำให้ดีที่สุดความน่าเชื่อถือ

ความแข็งแกร่งทางการเงินและความน่าเชื่อถือ รวมถึงความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับสถาบันสินเชื่อหลักและธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ทำให้เอ็นเนอร์เรย์เป็นหุ้นส่วนที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในเซลล์แสงอาทิตย์โดยไร้ความกังวล เนื่องจากมีการรับประกันวัสดุที่มีคุณภาพสูง ทุกชิ้นส่วนที่นำมาก่อสร้างระบบได้รับการคัดสรรเป็นอย่างดีจากตลาดทั่วโลกประสบการณ์จากทั่วโลก

และความรู้ในท้องถิ่น

จากเครือข่ายทั่วโลกที่เราไปปรากฏตัวในห้าทวีป เราเข้าใจความต้องการของท้องถิ่นนั้น ๆ โดยทำงานร่วมกับสถาบันท้องถิ่นและช่างเทคนิค ทำการวิจัยและเสนอแนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดตามความสามารถในด้านนั้น ๆ อย่างสม่ำเสมอ
"Don't Worry, be Sunny"

พันธกิจของเราคือการใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุดและทีมงานที่มีคุณภาพสูงเพื่อเสนอบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้า

  • โดยสนองความต้องการของลูกค้า/ผู้ลงทุน ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ อธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการประหยัดพลังงานและได้รับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง รวมถึงรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพและทันสมัย

  • ลดการปล่อยก๊าซมลพิษที่เป็นอันตรายออกมาเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น รวมถึงสร้างเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ต่าง ๆ

Search