ตราสินค้าที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซี ตั้งขึ้นเมื่อปี 2559 ในฐานะกิจการร่วมค้าระหว่างเอ็นเนอร์เรย์ เอส พี เอ บริษัทสัญชาติอิตาเลี่ยนซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมแมคคาเฟอร์รี่ และบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติไทยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ของบริษัทย่อยคือการนำเทคโนโลยี กระบวนการทำงาน และการบริการต่าง ๆ ที่ดีในส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเอ็นเนอร์เรย์ได้พัฒนาไว้เข้ามายังตลาดอาเซียน

  • มีประสบการณ์จากทั่วโลกเป็นเวลา 10 ปี

  • มีการติดตั้งมากกว่า 800 เมกะวัตต์ทั่วโลก

  • ความรู้แต่ละท้องถิ่นหลายเมกะวัตต์, มีการให้บริการโรงงานเซลล์แสงอาทิตย์แบบครบวงจร 360 องศา

  • มีการรับประกันโรงงานที่มีผลการดำเนินงานดี 25 ปี

  • มีความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อจะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้

นับตั้งแต่มีการก่อตั้งเมื่อปี 2550 ภารกิจหลักของเอ็นเนอร์เรย์คือการให้บริการแบบครบวงจรเสมอมา ใช้ประสบการณ์ที่มีเพื่อบริการลูกค้าเพื่อให้การลงทุนได้รับผลกำไรสูงสุดและลดความเสี่ยงด้านเทคนิคของการตั้งโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์ให้น้อยที่สุด เนื่องจากประสบการณ์ที่ได้รับจากประเทศอิตาลีและประเทศอื่นๆ เนื่องจากมีการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศในปี 2554 บริษัทจึงมีผลงานจากการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้กลายเป็นผู้นำทางการตลาดโดยเป็นผู้รับเหมาทั้งด้านวิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร้างและด้านการดำเนินงานและการบริหารจัดการ

ด้วยทักษะการทำงานที่แข็งแกร่งและการร่วมกับกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมหลักที่มีประวัติยาวนานกว่า 130 ปีและมีโรงงานผลิต 58 โรง สามารถยืนยันได้ว่าเอ็นเนอร์เรย์เป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ในมุมมองทั้งด้านเทคโนโลยีและเงินสนับสนุนของโครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

www.enerray.com

 


ยูเอซี โกลบอล ตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 ในฐานะที่เป็นบริษัทผู้นำทางการค้าของประเทศไทยด้านจัดหาสารเคมีหลายชนิด ตัวเร่งปฏิกิริยา น้ำมันพื้นฐานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับประเทศที่มีการเติบโตที่รวดเร็วทางด้านปิโตรเคมี รวมถึงโรงกลั่นน้ำมันและก๊าซ และโรงไฟฟ้า ในการขยายสายธุรกิจ ยูเอซี โกลบอล จึงลงทุนหลายประเภททั้งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน และการจัดหาสาธารณูปโภค

รายละเอียดเพิ่มเติม :

www.uac.co.th

Search