การกระจายการลงทุนในธุรกิจหลายส่วน รวมถึงการคว้าโอกาสที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากทั่วโลก
:คือพันธกิจของกลุ่มแมคคาเฟอร์รี่ บริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมที่ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2422, โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และการบริการไปทั่วโลกให้แก่บริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมก้าวหน้ามากที่สุดไปจนถึงผู้ใช้ที่เป็นผู้บริโภค

การลงทุนด้านการพัฒนาคนของเรา การคิดและการกระทำอย่างมืออาชีพด้วยความโปร่งใส จากมุมมองของแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วโลกที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นค่านิยมพื้นฐานของการเติบโตของกลุ่มบริษัท

ความอุตสาหะและการลงทุนที่มุ่งเน้นนวัตกรรมการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราได้ปรากฏตัวอยู่ใน 5 ทวีปและให้บริการด้านเทคโนโลยีแก่ตลาดอุตสาหกรรมที่ทันสมัยที่สุด

www.maccaferri.com >ตราบเท่าทุกวันนี้กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมแมคคาเฟอร์รี่ เป็นเรื่องราวของครอบครัวที่เป็นเจ้าของบริษัทและเป็นผู้ชี้นำในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ นับจากการตั้งบริษัทแห่งแรกจนถึงวันนี้ ครอบครัวแมคคาเฟอร์รี่ ไม่ได้เป็นเพียงแค่เจ้าของเท่านั้น ยังเป็นบริษัทที่สามารถอ้างอิงแนวทางการเจริญเติบโตและการพัฒนาของกลุ่มบริษัทอีกด้วย ในด้านของกลุ่มบริษัท ผู้จัดการที่มีความเชี่ยวชาญสามารถแนะนำแต่ละบริษัทและแปลแผนงานของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ เอส อี ซี ไอ – โซซิเอต้า อิเซอร์ซิซี คอมเมอร์เชียลี อินดัสตริอาลี ให้เป็นการตัดสินใจในการดำเนินงาน ตั้งแต่ปี 2492 บริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นผู้บริหารจัดการสินทรัพย์ทั้งหมด

ประวัติของ กลุ่มบริษัท


ปี 2422

ได้เปิดบริษัท “ราฟฟาเอลลี่ ออฟฟิซินา ดา ฟาบโบล” ผลิตกล่องลวดถักบรรจุหินด้วยมือเป็นครั้งแรก


ในทศวรรษที่ 2463

เกตาโน่ แมคคาเฟอร์รี่ (2422 – 2511) ผู้ก่อตั้งและแพร่ขยายกิจการเป็นคนแรก ซึ่งเป็นเจ้าของเจตนารมณ์ที่จุดประกายให้คนรุ่นต่อมาดำเนินรอยตามการประกอบการนั้น


ปี 2479

มีการตั้งบริษัท เอส เอ เอ็ม พี – โซซิเอต้า อโนนิมา เมคคานิก้า ดิ เพรซิซีโอเน่ โดยทำตลาดน้ำตาลร่วมกับบริษัท เอส เอ ดี เอ เอ็ม – โซซิเอต้า อโนนิมา ดิสทิลเลอเรีย อกริโคล่า มาชิจิอานา


ปี 2492

มีการตั้งบริษัทแม่ เอส อี ซี ไอ – โซซิเอต้า อิเซอร์ซิซี คอมเมอร์เชียลี อินดัสตริอาลี


ในทศวรรษที่ 2523

กูกลิเอลโม่และแองเจโล บุตรของเกตาโน่ผู้ก่อตั้ง เป็นผู้ให้คำแนะนำว่าขอบเขตธุรกิจควรมีการจำกัดความใหม่โดยการรวมบริษัท การจำหน่ายจ่ายโอน การเข้าซื้อและการลงทุนในหุ้นของอุตสาหกรรมใหม่


ในทศวรรษที่ 2533

การบริหารจัดการได้ส่งต่อมายังรุ่นถัดมาคือบุตรของแองเจโล่ ได้แก่ เกตาโน่ มาสซิโม่ อเลสซานโดร และแอนโตนิโอ แมคคาเฟอร์รี่


ปี 2546

ซาดัมและอีริดาเนีย บริษัทน้ำตาลชั้นนำสองบริษัทในประเทศอิตาลีได้รวมตัวและตั้งเป็นกลุ่มบริษัทอีริดาเนีย ซาดัม


ปี 2548

ส่วนของอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างได้รวมตัวกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ เอสอีซีไอ ซึ่งกลุ่มบริษัทนี้ได้อยู่ในสายของตลาดด้านการก่อสร้างผ่านทางเอส เอ พี เอ บี เอ


ปี 2549

ได้ก่อตั้งบริษัท เออีซีไอ เอ็นเนอร์เจีย ซึ่งเป็นบริษัทลูกในส่วนของพลังงาน รวมถึงมานิแฟตเตอร์ ซิกาโร่ ทอสคาโน่ ซึ่งเป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายซิการ์อิตาเลียนดั้งเดิม


ปี 2554

กลุ่มบริษัทได้ซื้อบริษัทเอ็กเซอร์จี ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีโออาร์ซี (เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม) ในส่วนของพลังงานที่มีประสิทธิภาพ


ปี 2558

บริษัท มานิแฟตเตอร์ ซิกาโร่ ทอสคาโน่ ได้ซื้อบริษัท อาวองตี้ ซิการ์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตซิการ์สัญชาติอเมริกันยี่ห้ออาวองตี้ พาโรดี้ และ เดอโนบิลี่

เอสอีซีไอ เอ็นเนอร์เจีย: พลังงานในปัจจุบันและอนาคต

ก่อตั้งเมื่อปี 2549 โดย เอสอีซีไอ เอ็นเนอร์เจียเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมแมคคาเฟอร์รี่ ซึ่งมีหุ้นในบริษัทใหม่ที่ทำงานด้านพลังงาน

ผ่านทางบริษัทในเครือและสาขา เอสอีซีไอ เอ็นเนอร์เจีย เป็นผู้ควบคุมตลาดพลังงานทดแทน โดยเฉพาะการออกแบบและการสร้างระบบโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อนำแหล่งพลังงานทดแทนต่างๆ มาผลิตพลังงาน เช่น มวลชีวภาพ, เซลล์แสงอาทิตย์, แรงลม, ก๊าซชีวภาพ, การนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ และโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ

ดาวน์โหลดเอกสารของเอสอีซีไอ เอ็นเนอร์เจีย >

Search