สำหรับเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นหนึ่งธุรกิจที่เสนอคำสัญญาระยะยาวและการใช้แหล่งพลังงานทดแทนขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยที่มีแสงแดดเหลือเฟือ


ประโยชน์มากมายโดยปราศจากผลกระทบ


ความทนทาน

ระบบเซลล์แสงอาทิตย์มีอายุการใช้งานยาวนาน (25-30 ปี) และไม่ต้องบำรุงรักษามาก จะเปลี่ยนเฉพาะการใช้ชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวเชิงกล


สภาพส่วนจำเพาะ

โครงสร้างของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ประกอบด้วยหน่วยแยกย่อยที่สามารถนำมารวมกัน และกำหนดขนาดให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้ตามความต้องการ โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถจัดวางบนพื้นที่ที่มีขนาดและมิติที่แตกต่างกันได้ ซึ่งเป็นประโยชน์รอบด้านและไม่สร้างผลกระทบใด


การผลิต

โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตพลังงานได้สูงกว่าพลังงานที่ถูกใช้ โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตพลังงานได้ 6 ถึง 18 เท่ามากกว่าที่เคยผลิต หมายความว่าหลังจากนั้นประมาณหนึ่งปีจะเริ่มผลิตพลังงานโดยไม่มีผลกระทบใด


นำกลับมาใช้ใหม่ได้

ในระหว่างการดำเนินงานจนกระทั่งเสร็จสิ้น ระบบเซลล์แสงอาทิตย์จะไม่มีส่วนใดตกค้าง โมดูลสามารถเกิดขึ้นใหม่หรือหมุนเวียนมาใช้ได้อีก รวมถึงวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตสามารถใช้ได้อีกครั้ง

Search