รายการเฉพาะ

สถานที่
Ituverava Solar Park (Brazil)
ขนาดโรงงาน
254,000,000 กิโลวัตต์สูงสุด
การจัดกลุ่ม
บนพื้นดิน
สิทธิประโยชน์
ผลิตพลังงานได้
550,000,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี
ประหยัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
185,000 กิโลกรัม/ปี

รายการเฉพาะ

สถานที่
Tekno Kizören - Konya (Turkey)
ขนาดโรงงาน
22,500 กิโลวัตต์สูงสุด
การจัดกลุ่ม
บนพื้นดิน
สิทธิประโยชน์
ผลิตพลังงานได้
30,792 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี
ประหยัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
18,729,770 กิโลกรัม/ปี

รายการเฉพาะ

สถานที่
Falcon - Ma'an (Jordan)
ขนาดโรงงาน
23,100 กิโลวัตต์สูงสุด
การจัดกลุ่ม
บนพื้นดิน
สิทธิประโยชน์
ผลิตพลังงานได้
46,893,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี
ประหยัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
24,943,000 กิโลกรัม/ปี

รายการเฉพาะ

สถานที่
CSP IRESEN - Ben Guerir (Morocco) 
ขนาดโรงงาน
1,500 กิโลวัตต์สูงสุด
การจัดกลุ่ม
บนพื้นดิน
สิทธิประโยชน์
ผลิตพลังงานได้
526,500 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี
ประหยัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
1,400,000 กิโลกรัม/ปี

รายการเฉพาะ

สถานที่
จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ขนาดโรงงาน
750.20 กิโลวัตต์สูงสุด
การจัดกลุ่ม
ติดบนหลังคา
โมดูล
Astronergy
เครื่องแปลงไฟฟ้า
Huawei
สิทธิประโยชน์
ผลิตพลังงานได้
1,029 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี
ประหยัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
547 ตัน/ปี

รายการเฉพาะ

สถานที่
Remedello (Brescia, Italy)
ขนาดโรงงาน
2.461,59 กิโลวัตต์สูงสุด
การจัดกลุ่ม
ติดบนหลังคา
สิทธิประโยชน์
ผลิตพลังงานได้
2,707.749 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี
ประหยัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
1,437.813 กิโลกรัม/ปี

รายการเฉพาะ

สถานที่
San Quirico (Parma, Italy)
ขนาดโรงงาน
5,930 กิโลวัตต์สูงสุด
การจัดกลุ่ม
บนพื้นดิน
สิทธิประโยชน์
ผลิตพลังงานได้
6,529.694 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี
ประหยัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
3,467.270 กิโลกรัม/ปี

รายการเฉพาะ

สถานที่
Kızören - Konia (Turchia)
ขนาดโรงงาน
18,000 กิโลวัตต์สูงสุด
การจัดกลุ่ม
บนพื้นดิน
ปีที่ก่อสร้าง
2557/2558
สิทธิประโยชน์
ผลิตพลังงานได้
30,792 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี
ประหยัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
18,729,770 กิโลกรัม/ปี

รายการเฉพาะ

สถานที่
Shamsuna - Aquaba (Giordania)
ขนาดโรงงาน
10,000 กิโลวัตต์สูงสุด
การจัดกลุ่ม
บนพื้นดิน
ปีที่ก่อสร้าง
2559
สิทธิประโยชน์
ผลิตพลังงานได้
19,978 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี
ประหยัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
9,300 กิโลกรัม/ปี

รายการเฉพาะ

สถานที่
Karapinar - Konia (Turchia)
ขนาดโรงงาน
4,000 กิโลวัตต์สูงสุด
การจัดกลุ่ม
บนพื้นดิน
ปีที่ก่อสร้าง
2557
สิทธิประโยชน์
ผลิตพลังงานได้
7,181,600 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี
ประหยัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
3,375,352 กิโลกรัม/ปี

รายการเฉพาะ

สถานที่
Maccaferri MX - Queretaro (Mx)
ขนาดโรงงาน
251 กิโลวัตต์สูงสุด
การจัดกลุ่ม
ติดบนหลังคา
ปีที่ก่อสร้าง
2557
สิทธิประโยชน์
ผลิตพลังงานได้
450,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี
ประหยัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
290,000 กิโลกรัม/ปี

รายการเฉพาะ

สถานที่
Gebze (Turchia)
ขนาดโรงงาน
500 กิโลวัตต์สูงสุด
การจัดกลุ่ม
บนพื้นดิน
ปีที่ก่อสร้าง
2557
สิทธิประโยชน์
ผลิตพลังงานได้
640,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี
ประหยัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
298,800 กิโลกรัม/ปี

รายการเฉพาะ

สถานที่
Kahramanmaras (Turchia)
ขนาดโรงงาน
500 กิโลวัตต์สูงสุด
การจัดกลุ่ม
ติดบนหลังคา
ปีที่ก่อสร้าง
2556
สิทธิประโยชน์
ผลิตพลังงานได้
629,198 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี
ประหยัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
295,723 กิโลกรัม/ปี

รายการเฉพาะ

สถานที่
SECI - Pietrafitta (FG)
ขนาดโรงงาน
14,963 กิโลวัตต์สูงสุด
การจัดกลุ่ม
บนพื้นดิน
ปีที่ก่อสร้าง
2553/2554
สิทธิประโยชน์
ผลิตพลังงานได้
20,948,200 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี
ประหยัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
11,123,494 กิโลกรัม/ปี

รายการเฉพาะ

สถานที่
Ferrari - Maranello (MO)
ขนาดโรงงาน
198,88 กิโลวัตต์สูงสุด
การจัดกลุ่ม
ติดบนหลังคา
ปีที่ก่อสร้าง
2551
สิทธิประโยชน์
ผลิตพลังงานได้
218,762 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี
ประหยัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
116,160 กิโลกรัม/ปี

รายการเฉพาะ

สถานที่
STM - Calderara (BO)
ขนาดโรงงาน
902,825 กิโลวัตต์สูงสุด
การจัดกลุ่ม
ติดบนหลังคา
ปีที่ก่อสร้าง
2553
สิทธิประโยชน์
ผลิตพลังงานได้
993,108 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี
ประหยัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
527,340 กิโลกรัม/ปี

รายการเฉพาะ

สถานที่
SCIC Viarolo (PR)
ขนาดโรงงาน
4,673.84 กิโลวัตต์สูงสุด
การจัดกลุ่ม
ติดบนหลังคา
ปีที่ก่อสร้าง
2554-2555
สิทธิประโยชน์
ผลิตพลังงานได้
5,141,224 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี
ประหยัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
2,729,989 กิโลกรัม/ปี

รายการเฉพาะ

สถานที่
Lamezia Terme (CZ)
ขนาดโรงงาน
1,598.17 กิโลวัตต์สูงสุด
การจัดกลุ่ม
ติดบนหลังคา/บนพื้นดิน
ปีที่ก่อสร้าง
2555
สิทธิประโยชน์
ผลิตพลังงานได้
2,237,438 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี
ประหยัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
1,188,079 กิโลกรัม/ปี

รายการเฉพาะ

สถานที่
Corigliano Calabro (CS)
ขนาดโรงงาน
2,681.14 กิโลวัตต์สูงสุด
การจัดกลุ่ม
ติดบนหลังคา/บนพื้นดิน
ปีที่ก่อสร้าง
2554
สิทธิประโยชน์
ผลิตพลังงานได้
3,753,596 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี
ประหยัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
1,993,159 กิโลกรัม/ปี

รายการเฉพาะ

สถานที่
OMR - Remedello (BS)
ขนาดโรงงาน
1,617.00 กิโลวัตต์สูงสุด
การจัดกลุ่ม
ติดบนหลังคา
ปีที่ก่อสร้าง
2553
สิทธิประโยชน์
ผลิตพลังงานได้
1,778,700 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี
ประหยัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
944,488 กิโลกรัม/ปี

รายการเฉพาะ

สถานที่
Mesagne (Serre) (BR)
ขนาดโรงงาน
9,446.64 กิโลวัตต์สูงสุด
การจัดกลุ่ม
บนพื้นดิน
ปีที่ก่อสร้าง
2554
สิทธิประโยชน์
ผลิตพลังงานได้
13,225,296 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี
ประหยัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
7,022,632 กิโลกรัม/ปี

รายการเฉพาะ

สถานที่
Samp - Bentivoglio (BO)
ขนาดโรงงาน
735,00 กิโลวัตต์สูงสุด
การจัดกลุ่ม
ติดบนหลังคา
ปีที่ก่อสร้าง
2551
สิทธิประโยชน์
ผลิตพลังงานได้
808,500 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี
ประหยัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
429,313 กิโลกรัม/ปี

รายการเฉพาะ

สถานที่
Finsolar - Surbo (LE)
ขนาดโรงงาน
999,9 กิโลวัตต์สูงสุด
การจัดกลุ่ม
บนพื้นดิน
ปีที่ก่อสร้าง
2553
สิทธิประโยชน์
ผลิตพลังงานได้
1,396,080 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี
ประหยัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
741,318 กิโลกรัม/ปี

รายการเฉพาะ

สถานที่
Max Mara Fashion Group (RE)
ขนาดโรงงาน
596,08 กิโลวัตต์สูงสุด
การจัดกลุ่ม
ติดบนหลังคา
ปีที่ก่อสร้าง
2555
สิทธิประโยชน์
ผลิตพลังงานได้
655,688 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี
ประหยัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
348,170 กิโลกรัม/ปี

รายการเฉพาะ

สถานที่
Manifatture Sigaro Toscano (LU)
ขนาดโรงงาน
1,827.12 กิโลวัตต์สูงสุด
การจัดกลุ่ม
ติดบนหลังคา
ปีที่ก่อสร้าง
2551
สิทธิประโยชน์
ผลิตพลังงานได้
2,192,544 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี
ประหยัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
1,164,240 กิโลกรัม/ปี

รายการเฉพาะ

สถานที่
FAP - Martinengo (Bergamo)
ขนาดโรงงาน
1,438.56 กิโลวัตต์สูงสุด
การจัดกลุ่ม
ติดบนหลังคา
ปีที่ก่อสร้าง
2552
สิทธิประโยชน์
ผลิตพลังงานได้
1,610,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี
ประหยัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
854,910 กิโลกรัม/ปี

รายการเฉพาะ

สถานที่
FAP - Bassano Bresciano (BS)
ขนาดโรงงาน
901,60 กิโลวัตต์สูงสุด
การจัดกลุ่ม
ติดบนหลังคา
ปีที่ก่อสร้าง
2551
สิทธิประโยชน์
ผลิตพลังงานได้
991,760 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี
ประหยัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
526,624 กิโลกรัม/ปี

รายการเฉพาะ

สถานที่
จังหวัดนนทบุรี
การติดตั้งพลังงาน
186.15 กิโลวัตต์
การจัดกลุ่ม
ติดบนหลังคา
วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
8 สิงหาคม 2557
โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์
Astronergy
เครื่องแปลงไฟฟ้า
SMA

รายการเฉพาะ

สถานที่
จังหวัดนนทบุรี
การติดตั้งพลังงาน
106.08 กิโลวัตต์
การจัดกลุ่ม
ติดบนหลังคา
วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
18 ธันวาคม 2557
โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์
Astronergy
เครื่องแปลงไฟฟ้า
SMA

รายการเฉพาะ

สถานที่
จังหวัดสมุทรปราการ
การติดตั้งพลังงาน
924.56 กิโลวัตต์
การจัดกลุ่ม
ติดบนหลังคา
วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
26 มิถุนายน 2558
โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์
Astronergy
เครื่องแปลงไฟฟ้า
SMA

รายการเฉพาะ

สถานที่
จังหวัดสุราษฏร์ธานี
การติดตั้งพลังงาน
750.20 กิโลวัตต์
การจัดกลุ่ม
ติดบนหลังคา
วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
29 กรกฎาคม 2557
โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์
Astronergy
เครื่องแปลงไฟฟ้า
Huawei

Search